Tove Freiburghaus
Leg läkare, ST-läkare. TEAM 3.
Telefon tid 11-11.45 ej tisdag, torsdag.
Telefon 08-51060958

Sjöstadsdoktorn, Aktergatan 17, 120 66 Stockholm, tel 08-510 60 955, fax 08-643 40 15